Banner mẫu website

Email server

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc giao tiếp và truyền đạt thông tin của người dùng được chuyển đi một cách nhanh chóng, chính xác. Và một trong những công cụ giao tiếp, truyền đạt thông tin nhanh chóng, hiệu quả được lựa chọn sử dụng nhiều đó chính là Email Server. Email Server là giải pháp mail dành cho các công ty có nhu cầu sử dụng số lượng mail nhiều để giao dịch thương mại đòi hỏi tốc độ nhanh.